powietrzne pompy ciepła > pompy powietrzne Sanyo CO2

SANYO CO 2

sanyo CO2

Zasada działania pompy ciepła Sanyo CO2 ECO
Zasada działania pompy ciepła, polega na pobieraniu z powietrza otaczającego ciepła niskotemperaturowego i przekazywaniu go niskowrzącemu czynnikowi chłodniczemu, który w instalacji chłodniczej przechodząc przez sprężarkę zwiększa swoje parametry termodynamiczne. Ciepło to następnie oddawane jest w chłodnicy gazu (w przypadku pomp ciepła na CO2 wymiennik wysokociśnieniowy nosi nazwę chłodnicy gazu, ze względu na rodzaj zachodzącego tam procesu) obiegowi wodnemu, który transportuje je do zbiornika ciepłej wody użytkowej (zbiornik ten znajduje się wewnątrz budynku, co sprawia, że jedynym medium wewnątrz obiektu jest woda). W zbiorniku ciepło to jest akumulowane i wykorzystywane do ogrzania dwóch obiegów grzewczych: instalacji ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.


CO2 – jako czynnik chłodniczy
Dwutlenek węgla jest jednym z najstarszych naturalnych czynników chłodniczych, jego doskonałe właściwości grzewcze na początku XX nie mogły być dostatecznie wykorzystane ze względu na trudności technologiczne związane z dużymi ciśnieniami roboczymi panującymi wewnątrz instalacji. Obecne możliwości konstrukcyjne sprawiają, że dwutlenek węgla staje się jednym z najbardziej perspektywicznych czynników chłodniczych na świecie i jego obecność w chłodnictwie oraz ogrzewnictwie będzie z każdym rokiem większa. Dwutlenek węgla jest substancją: niepalną, nietoksyczną, niewybuchową, nie wymaga odzysku w czasie demontażu instalacji, ma dużą objętościową wydajność chłodniczą (co wpływa na zmniejszenie poszczególnych komponentów instalacji tj.: sprężarka, wymienniki, rury), cechuje go współczynnik
ODP = 0
i GWP = 1

Zalety pompy ciepła CO2 ECO
Jedną z głównych zalet tego urządzenia jest bardzo duża energooszędność eksploatacyjna, która wyrażana jest za pomocą współczynnika sprawności COP. Wielkość ta określa stosunek wytwarzanej energii cieplnej do pobieranej energii elektrycznej. W porównaniu do ogrzewania elektrycznego, którego COP wynosi zazwyczaj około 1, w przypadku pompy ciepła SANYO wartość ta waha się od około 3,3 w okresie przejściowym (temperatura +7°C) do 1,8 w najzimniejszych okresach zimy (temperatura -15°C). W praktyce oznacza to 2-3 krotnie mniejsze roczne koszty ogrzewania budynku. W porównaniu do innych klasycznych systemów grzewczych tj. ogrzewanie gazowe czy kotły opalane węglem, pompa ciepła wypada również korzystnie pod względem eksploatacyjnym. Dodatkowo oszczędzana jest spora ilość miejsca w budynku, która możeme być dowolnie wykorzystywana oraz pozwala na pozbcie się wielu niedogodności takich jak np. konieczność doprowadzenia do budynku instalacji gazowej lub zagospodarowanie miejsca na węgiel. Pompy ciepła typu powietrze-woda charakteryzują się również bardzo prostą instalacją, niskimi kosztami inwestycyjnymi (w porównaniu do pomp ciepła z wymiennikami gruntowymi) oraz możliwością montażu praktycznie w każdym budynku.

Zastosowane rozwiązania techniczne
Wyjątkowość rozwiązania firmy SANYO polega na zastosowaniu jako czynnika chłodniczego dwutlenku węgla, który jest w pełni naturalny i zapewnia doskonałe parametry pracy. Instalacja z dwutlenkiem węgla pracującym w przestrzeni transkrytycznej w odróżnieniu od czynników syntetycznych z grupy HFC jest w stanie zapewnić gorącą wodę o temperaturze do 65°C (bez dodatkowej grzałki elektrycznej), co pozwala w pełni zaadoptować powietrzną pompę ciepła do już istniejących instalacji ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego. Możliwość osiągnięcia takich parametrów oraz rozgraniczenie instalacji ciepłej wody użytkowej z wodą akumulowaną w zbiorniku całkowicie eliminuje możliwość kontaktu z bakteriami Legionelli.
W pompie ciepła CO2 ECO zastosowano pierwszą na świecie inwerterową 2-stopniową sprężarkę rotacyjną na CO2, która sprawiła, iż system grzewczy firmy SANYO jest jeszcze bardziej wydajny i ekonomiczny. Pompa ciepła może pracować nieprzerwanie do temperatury -25°C na zewnątrz, obniżając tylko nieznacznie swoją wydajność, która może być w sytuacjach wyjątkowych automatycznie rekompensowana przez działanie dodatkowych zabezpieczających grzałek elektrycznych. Prezentowane urządzenie ma również możliwość współpracy z układami solarnymi.

'

 

Zalety:

modułowa budowa

sprężarka 2 stopniowa Sanyo inwerter

przygotowane do współpracy z kotłem gazowym lub olejowym

zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową

przepływowy podgrzewacz CWU eliminuje zagrozenie ze strony Legionelli
'

Wady pompy ciepła Sanyo Co2

są przystosowane do współpracy z zewnętrznym kotłem grzewczym

2 pompy w typoszeregu 4,5 kW i 9 kW

'

Cenik pomp ciepła netto obejmuje podstawową instalację:

pompa ciepla o mocy 4,5 kW - 9 350 euro

pompa ciepła o mocy 9 kW - 12 190 euro

Specjalne rozwiązania wysokotemperaturowe:

>> Pompy Altherma HT

>> Pompa ciepła CO2

 

€ według kursu NBP sprzedazy euro z dnia złozenia zamówienia na montaż pompy ciepła

należy doliczyć Vat 7% dla budownictwa społecznego.

.

Formularz kontaktu

 

/ telefon kontaktowy

Adres inwestycji, województwo
:
Zapotrzebowanie na ciepło z projektu:
Pompa ciepła ma zapewniać: ogrzewanie
ogrzewanie CWU
klimatyzacja
Rok zakończenia budowy:
System ogrzewania:
Preferowana pompa ciepła: